ברוכים הבאים לפורטל התמיכה של אוניברסיטת אריאל
צוותי התמיכה של אוניברסיטת אריאל כאן לשירותך, בכניסה לשירות זה הנך מאפשר/ת השתלטות מרוחקת על מחשבך.

  1. שירותי התמיכה כוללים מתן עזרה והדרכה כדי לסייע בפתרון תקלות לעובדי אוניברסיטת אריאל.
  2. לידיעתך במערכות זו קיים מנגנון אוטומטי לרישום ותיעוד כל פעולותיך או ניסיונותיך לביצוע פעולות וזאת על פי דין, לצרכי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.
  3. אני מאשר לאוניברסיטת אריאל ו/או למי מטעמה להתחבר למחשב האישי שלי לצורך ביצוע פעילות תחזוקה או תמיכה. ידוע לי כי בהתחברות כזו עשוי להיחשף העובד מטעם האוניברסיטה למידע האישי שלי, אולם הוא כפוף לחובת סודיות כלפיי וכלפי האוניברסיטה.
על-מנת להתחבר לשירות, יש להזין את הקוד שהתקבל מנציג התמיכה

Session Key Show Session Key Help Window

כאשר תתבקשו להוריד ולהפעיל את תוכנת ההשתלטות, יש לאשר את ההורדה וההפעלה

אוניברסיטת אריאל רוח חדשה באקדמיה.

BeyondTrust Remote Support